English Website ENGLISH בקרו באתר באנגלית
נדלן בקיסריה | קיסר הומס | וילות בקיסריה, וילה בקיסריה, בתים להשכרה בקיסרה, בית בקיסריה, וילות להשכרה בקיסריה, וילות למכירה בקיסריה
וילות בקיסריה, וילה בקיסריה, בתים להשכרה בקיסרה, בית בקיסריה, וילות להשכרה בקיסריה, וילות למכירה בקיסריה
וילות בקיסריה, וילה בקיסריה, בתים להשכרה בקיסרה, בית בקיסריה, וילות להשכרה בקיסריה, וילות למכירה בקיסריה
צור קשר נכסים שנבחרו מאגר נכסים מאמרים פרופיל החברה נדל"ן בקיסריה
על מנת לצפות בכל הנכסים לחצו על מאגר נכסים בתפריט למעלה
 טיול בקיסריה    
מאגר נכסים
וילה להשכרה בבית חנניה : 360
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 690 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה בבית חנניה

קוטג' להשכרה לתקופות קצרות : 328
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 4+מרתף
מחיר: 850 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' להשכרה לתקופות קצרות

וילה להשכרה בקיסריה : 315
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 3+
מחיר: 1000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה בקיסריה

וילה בקיסריה מספר : 184
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 1000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה מספר

וילה להשכרה לתקופות קצרות : 380
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 1050 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה לתקופות קצרות

קוטג' להשכרה לתקופות קצרות : 359
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 1250 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' להשכרה לתקופות קצרות

וילה להשכרה לתקופות קצרות : 378
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 1250 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה לתקופות קצרות

וילה בקיסריה : 325
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 4+מרתף
מחיר: 1500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה להשכרה בקיסריה : 294
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 1500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה בקיסריה

וילה להשכרה לתקופות קצרות : 336
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 7
מחיר: 1500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה לתקופות קצרות

וילה להשכרה בקיסריה : 349
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 1500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה בקיסריה

וילה להשכרה לתקופות קצרות : 354
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 1500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה לתקופות קצרות

וילה להשכרה בקיסריה : 329
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 5+משרד
מחיר: 1500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה בקיסריה

וילה להשכרה לתקופות קצרות : 373
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 6+
מחיר: 1700 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 וילה להשכרה לתקופות קצרות

וילה להשכרה לתקופות קצרות : 355
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 2000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה לתקופות קצרות

נדלן בקיסריה : 309
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 2500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדלן בקיסריה

קוטג' בקיסריה : 288
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 3000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' בקיסריה

קוטג' להשכרה בקיסריה : 333
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 4-5+מרתף
מחיר: 3500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' להשכרה בקיסריה

וילה בקיסריה  : 244
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 3500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה להשכרה בקיסריה : 289
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 6+
מחיר: 3500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה בקיסריה

וילה להשכרה בקיסריה : 332
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 6-7+תרתף
מחיר: 3500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה בקיסריה

וילה להשכרה בקיסריה : 343
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 4+חדר במרתף
מחיר: 3900 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה להשכרה בקיסריה

וילה בקיסריה : 321
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 4000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 224
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 4500 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 249
למטרה: השכרה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 7000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

מגרשים חקלאיים בזכרון מספר : 162
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 8000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
מגרשים חקלאיים בזכרון מספר

מגרשים בגבעת עדה מספר : 161
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 10000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
מגרשים בגבעת עדה מספר

דירה בנאות גולף מספר : 130
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 2.5
מחיר: 195000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
דירה בנאות גולף מספר

דירה בגולף פארק מספר : 164
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 2.5
מחיר: 198000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
דירה בגולף פארק מספר

דירה בפרוייקט נאות גולף מספר : 150
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 2.5
מחיר: 200000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
דירה בפרוייקט נאות גולף מספר

דירה בנאות גולף מספר : 132
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3
מחיר: 230000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
דירה בנאות גולף מספר

דירה בקיסריה מספר : 124
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 2.5
מחיר: 290000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
דירה בקיסריה מספר

משקים חקלאיים מספר : 108
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 400000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
משקים חקלאיים מספר

מגרשים בקיסריה מספר : 201
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 450000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
מגרשים בקיסריה מספר

נדל ן בקיסריה  : 206
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3.5/4
מחיר: 450000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן בקיסריה

נדל ן בקיסריה למכירה : 247
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 515000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן בקיסריה למכירה

מגרשים בקיסריה מספר : 202
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 540000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
מגרשים בקיסריה מספר

נדל ן בקיסריה  : 225
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+מרתף
מחיר: 590000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן בקיסריה

וילה בחדרה : 267
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 600000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר וילה בחדרה

נדל ן למכירה בקיסריה : 255
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6 כולל יחידה ניפרדת
מחיר: 645000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן למכירה בקיסריה

קוטג' למכירה בקיסריה : 251
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3-4
מחיר: 650000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר קוטג' למכירה בקיסריה

קוטג בקיסריה מספר : 163
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3
מחיר: 670000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג בקיסריה מספר

קוטג' למכירה בקיסריה : 337
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3
מחיר: 670000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' למכירה בקיסריה

קוטג' למכירה בקיסריה : 338
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 1
מחיר: 695000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' למכירה בקיסריה

קוטג בקיסריה מספר : 112
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3
מחיר: 720000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג בקיסריה מספר

קוטג' בקיסריה מס' : 228
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6 חדרי שינה
מחיר: 750000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר קוטג' בקיסריה מס'

נדל ן למכירה בקיסריה  : 165
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 770000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן למכירה בקיסריה

נדל ן בקיסריה  : 303
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+מרתף
מחיר: 820000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן בקיסריה

משק חקלאי באביאל : 217
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 850000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
משק חקלאי באביאל

קוטג' בקיסריה : 259
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3+
מחיר: 875000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' בקיסריה

וילה בקיסריה : 238
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 900000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

נדל ן למכירה בקיסריה : 119
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 900000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 261
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 950000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

קוטג' בקיסריה : 312
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+ 1 במרתף
מחיר: 950000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' בקיסריה

קוטג' בקיסריה : 250
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 950000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' בקיסריה

קוטג בקיסריה מספר : 186
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3-4
מחיר: 950000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג בקיסריה מספר

משק בגליל מספר : 218
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 980000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר משק בגליל מספר

משק חקלאי בעמיקם : 216
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 1000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
משק חקלאי בעמיקם

נדל ן למכירה בקיסריה : 234
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 1000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן למכירה בקיסריה

קוטג' למכירה בקיסריה : 340
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+אופציה לחדר נוסף
מחיר: 1000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' למכירה בקיסריה

קוטג' דו משפחתי למכירה בקיסריה : 363
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 1100000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' דו משפחתי למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 310
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 1100000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 245
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 1100000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר וילה בקיסריה

נדל ן בקיסריה  : 196
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 1100000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן בקיסריה

וילה בקיסריה : 254
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 1150000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בזיכרון יעקוב מספר : 191
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 1150000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בזיכרון יעקוב מספר

וילה בקיסריה  : 91
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 1250000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 271
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 1250000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 300
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3+
מחיר: 1250000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

טיבעון : 258
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 1300000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
טיבעון

וילה בזכרון יעקב מספר : 118
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 1300000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בזכרון יעקב מספר

וילה למכירה בקיסריה : 353
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+מרתף
מחיר: 1300000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 243
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 1350000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

קוטג' בקיסריה : 301
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+מרתף
מחיר: 1375000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' בקיסריה

וילה בקיסריה מספר : 194
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4/5
מחיר: 1400000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה מספר

נדל ן למכירה בקיסריה : 335
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 1+1
מחיר: 1500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
נדל ן למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה  : 221
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4
מחיר: 1550000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 269
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 1570000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 240
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 1580000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 311
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 1580000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה : 342
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+חדר במרתף
מחיר: 1600000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 339
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 1620000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 323
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+מרתף
מחיר: 1620000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

נדלן בקיסריה : 235
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 1650000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדלן בקיסריה

קוטג' בקיסריה : 260
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 1650000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' בקיסריה

קוטג' למכירה בקיסריה : 264
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 1700000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוטג' למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה  : 109
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 1700000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 320
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 1700000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 268
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 1750000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה  : 90
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+יחידה נפרדת
מחיר: 1750000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה מיספר : 171
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5 סויטות
מחיר: 1750000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה מיספר

וילה בקיסריה : 270
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 1800000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 262
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 1800000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה : 393
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+משרד+מרתף
מחיר: 1850000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 302
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+מרתף
מחיר: 1880000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

קוסומוי תאילנד  : 230
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4סויטות
מחיר: 2000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
קוסומוי תאילנד

נדלן למכירה בקיסריה : 190
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4/5
מחיר: 2000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדלן למכירה בקיסריה

מגרש בקיסריה : 293
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 2000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
מגרש בקיסריה

וילה בקיסריה : 296
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 2+4
מחיר: 2000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

נדל ן למכירה בקיסריה  : 227
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 2000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
נדל ן למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 298
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 2050000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 242
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+חדר קולנוע
מחיר: 2100000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה  : 172
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 7
מחיר: 2150000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה מספר : 175
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6-7
מחיר: 2200000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה מספר

וילה בקיסריה : 241
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 2200000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בזיכרון יעקוב : 274
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 2250000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בזיכרון יעקוב

וילה בקיסריה : 324
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+מרתף
מחיר: 2270000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 375
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 2290000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר וילה בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה : 357
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: כ-4
מחיר: 2300000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילות למכירה בקיסריה : 290
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3+
מחיר: 2300000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילות למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 318
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 2400000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילות למכירה בקיסריה : 377
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 7
מחיר: 2450000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילות למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 327
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6+מרתף
מחיר: 2450000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה  : 149
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 2500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 305
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+ 1 במרתף
מחיר: 2500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 237
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 2500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה מספר : 208
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5 +4 שרותים
מחיר: 2500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר וילה בקיסריה מספר

נדל ן למכירה בקיסריה  : 195
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4/5
מחיר: 2500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר נדל ן למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה  : 219
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 2500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה מס' : 229
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4 סויטות
מחיר: 2600000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה מס'

וילה בקיסריה : 176
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5 סויטות
מחיר: 2700000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה  : 266
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 2700000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה מספר : 122
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 2750000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה מספר

וילה בקיסריה : 308
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 7
מחיר: 2750000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה : 265
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 2850000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 275
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6+
מחיר: 2900000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 246
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 2900000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 248
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 2900000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 304
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 2+2במרתף
מחיר: 3000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 319
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 3000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 306
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6+מרתף
מחיר: 3100000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 307
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+משרד
מחיר: 3150000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 253
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 3300000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה : 390
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 3400000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 273
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 3400000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה למכירה קיסריה : 341
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 3500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה קיסריה

וילה בקיסריה : 314
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 3500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה  : 121
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6
מחיר: 3500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 316
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 3+3
מחיר: 3500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בהרצליה : 263
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 3500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בהרצליה

נדלן למכירה בקיסריה : 362
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 8
מחיר: 3700000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
נדלן למכירה בקיסריה

וילות בקיסריה : 384
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 3750000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילות בקיסריה

וילה בקיסריה : 257
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+מישרד
מחיר: 3750000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה מספר : 192
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 3990000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה מספר

וילה בקיסריה : 326
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+מרתף
מחיר: 4000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

אחוזה בשרון מס' : 231
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 2+4 יחידות נפרדות בחצר
מחיר: 4000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
אחוזה בשרון מס'

וילה בקיסריה : 356
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 2+5+חדר קולנוע
מחיר: 4100000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

נדלן למכירה בקיסריה : 358
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 4150000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
נדלן למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 278
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+2
מחיר: 4200000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה : 391
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6+
מחיר: 4200000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 317
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6+מרתף
מחיר: 4200000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

למכירה בקיסריה : 352
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 4250000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 למכירה בקיסריה

וילות בקיסריה : 385
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6+
מחיר: 4250000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילות בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה : 389
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+
מחיר: 4500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילות למכירה בקיסריה : 292
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 4500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילות למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 252
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6-7
מחיר: 4500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 322
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 7+
מחיר: 4550000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילות בקיסריה : 383
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6+משרד
מחיר: 4950000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילות בקיסריה

נדלן בקיסריה : 365
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6+
מחיר: 5000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
נדלן בקיסריה

וילה למכירה בקיסריה : 361
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+משרד
מחיר: 5000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה למכירה בקיסריה

וילה בקיסריה : 313
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+ממד+חדר קולנוע
מחיר: 5000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

נדלן בקיסריה : 364
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+ במרתף 2
מחיר: 5400000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
נדלן בקיסריה

וילה/נחלה במישור החוף מספר : 113
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 5500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה/נחלה במישור החוף מספר

וילה בקיסריה מספר : 207
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+משרד
מחיר: 5750000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה מספר

וילה בקיסריה למכירה : 330
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 6250000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה למכירה

נדלן בקיסריה : 334
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 7
מחיר: 7400000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
נדלן בקיסריה

וילה בקיסריה : 382
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5+
מחיר: 7500000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בקיסריה : 277
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 6+
מחיר: 7900000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקיסריה

וילה בהרצליה : 222
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 7
מחיר: 8000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 וילה בהרצליה

וילה בקיסריה : 297
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 4+3+משרד
מחיר: 9000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
 נמכר וילה בקיסריה

מגרש באזור מישור החוף  : 125
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 
מחיר: 10000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
מגרש באזור מישור החוף

וילה בקאן (דרום צרפת) : 223
למטרה: מכירה
מספר חדרי שינה: 5
מחיר: 13000000 $
                                                   .......למידע נוסף >>
וילה בקאן (דרום צרפת)

  הבא>>   1     <<קודם    
חדשות ועדכונים

 • משקים חקלאיים מספר
 • וילה/נחלה במישור החוף מספר
 • וילה בזכרון יעקב מספר
 • מגרש באזור מישור החוף
 • דירה בנאות גולף מספר
 • דירה בנאות גולף מספר
 • דירה בפרוייקט נאות גולף מספר
 • מגרשים בגבעת עדה מספר
 • מגרשים חקלאיים בזכרון מספר
 • דירה בגולף פארק מספר
 • משק חקלאי בעמיקם
 • משק חקלאי באביאל
 • אחוזה בשרון מס'
 • נדל ן בקיסריה
 • טיבעון
 • וילה בהרצליה
 • וילה בחדרה
 • וילה בקיסריה
 • קוטג' בקיסריה
 • וילה בזיכרון יעקוב • מומלץ לוודא את הגודל המדוייק של המגרשים והבתים ברשויות המקומיות
  כל הזכויות שמורות לקיסר ©
  Ybay.co.il האתר נבנה על ידי